Welkom bij de Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs

De stichting PCBO te Delft vormt het bestuur van 7 protestants christelijke basisscholen in Delft. De stichting opereert tevens als werkgever van het personeel van de aangesloten scholen. De stichting PCBO heeft als primaire doelstelling de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Niet alleen in conventionele maar juist ook in confessionele zin. Want jong geleerd, is oud gedaan. Zo'n 150 leerkrachten werken onder de vleugels van de stichting PCBO en circa 2000 Delftse kinderen bezoeken één van de scholen van de stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers: Delftenaren die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en hier vrije tijd in steken.